Můj anděl ZDE

Motlitba pro Archanděla Ariela:

 

Archanděl Ariel: „Buďte odvážní a stůjte si za tím, čemu věříte.“

Doplňující vzkaz: „V této situaci musíte jednat podle svého přesvědčení, i když s vámi ostatní nesouhlasí. Budu vás chránit a vést k tomu, abyste se stali milujícími bojovníky světla. Když si stojíte za svými názory, jste vzorem pro ostatní. To je důležitá forma duchovního učení, neboť svým příkladem dodáváte ostatním odvahu, aby také hájili své vlastní zásady.“

Jak pracovat s archandělem Arielem: 
Arielovo jméno znamená „Lev Boží“ a vypovídá o jeho vlastnostech, k nimž patří bojovnost, odvaha, schopnost soustředění a elegantní pohyby. Možná si ve svém okolí všimnete obrázků lvů nebo lvic, je to signál, že Ariel je nablízku. Dovolte mu, aby vám dodal sebevědomí a odvahu.

          

MOTLIDBA:

Volám Archanděla Ariela,

Prosím, sejmi ze mne všechny karmické dluhy a negativní věci, které blokují příliv peněz do mého života.

Pomoz mi zničit staré myšlenky na ctnost chudoby, odříkání a obětování se.

Jsem zrozen/ zrozena pro život v hojnosti.

Zasloužím si žít ve finanční svobodě.

Dej mi znamení,směr a cestu, kde už si nikdy nebudu zoufat nad nedostatkem peněz.

Děkuji.

 

 

Kontakt

vydelky-janajob
Czech republic

420 724 303 376

SKYPE: vladka991

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind  © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode